Dio Zakona o braniteljima stupa na snagu 2019. jer nema novca u proračunu

Dio Zakona o braniteljima stupa na snagu 2019. jer nema novca u proračunu

Zakonom je, također, izjednačeno mirovinsko pravo hrvatskih branitelja i HVO-a. U obrazloženju zakona stoji da će, za razliku od prijašnjeg zakona koji samo predviđa da će prava pripadnika HVO-a biti regulirana međudržavnim sporazumom, sada zakonom biti regulirana prava pripadnika HVO-a i članova njihovih obitelji. Rastu najniže mirovine, status invalida ponovno…

Pročitajte više