JU Centar za osobe s posebnim potrebama je realizirala projekt “Opremanje sobe za senzornu integraciju”

JU Centar za osobe s posebnim potrebama je realizirala projekt “Opremanje sobe za senzornu integraciju”

JU Centar za osobe s posebnim potrebama je realizirala projekt “Opremanje sobe za senzornu integraciju” koji je podržao Središnji ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske na osnovu Javnog poziva za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan republike Hrvatske u svrhu ostvarivanja financijske potpore za 2017. godinu….

Pročitajte više