Saznajte koje su aktivnosti obilježile rad Crvenog križa Prozor-Rama u 2014. godini

Saznajte koje su aktivnosti obilježile rad Crvenog križa Prozor-Rama u 2014. godini

Crveni križ FBiH pohvalio rad CK općine Prozor-Rama i zahvalio se za prikupljenu i distribuiranu pomoć za područja ugrožena poplavama

Pročitajte više