Produžava se rok za dostavu prijava za podizanje nasada malina i kupina

Produžava se rok za dostavu prijava za podizanje nasada malina i kupina

Novi rok je za dostavu prijava je petak , 25.07.2014. godine, do 15,00 h.

Pročitajte više