Prema Duvanjskom polju

Prema Duvanjskom polju

Iz tekst ing. Jove Popovića Ljetni stanovi na planinama Raduši i Ljubuši. Sa Zlopolja spustili smo se u pravcu jugozapadnom u Duvanjsko polje. Ovo veliko polje pruža se ispod Ljubuše prema zapadu i sjeverozapadu sve do Duvna (Tomislavgrada) kao cjelovita površina. Poviše Duvna razdvaja se u dva kraka od kojih jedan…

Pročitajte više