Erno Rubik: Kako sam stvorio magičnu kocku

Erno Rubik: Kako sam stvorio magičnu kocku

Jedan je predmet kao nijedan drugi prije njega na poseban način utjecao na svijet. Zapravo, dala bi se Rubikova kocka usporediti tek s igricom Tetrisom. I jedno i drugo došlo je s one strane nekadašnje željezne zavjese. No, sumnjamo da je tvorac Tetrisa Aleksej Pažitnov ikada zamišljao da će njegova…

Pročitajte više