Memento fra Mirku Joziću

Memento fra Mirku Joziću

Već njegova pojava govorila nam je da se radilo o posebnom čovjeku. Obično na predavanje nije dolazio u habitu. Uvijek je bio lijepo obučen, što nam je također privlačilo pažnju, a iz današnje perspektive bih rekao da je pridavao veliku važnost nama i onome što je radio. Visok, vitkog stasa,…

Pročitajte više