Čija je brana?

Čija je brana?

Austro-ugarska je 1912. godine imala izrađen projekt izgradnje hidro-elektrane na rijeci Rami. Toliko često postavljano pitanje: Čija je brana? ostaje i dalje aktualno. Na ovo pitanje mnogi već znaju taj jednostavni odgovor. Međutim, od davnina su mnogi polagali pravo na Ramu i njezine vrijednosti, a  tako je i danas.

Pročitajte više