Blagoslov gradilišta i kamena temeljca nove filijalne crkve na Risovcu

Blagoslov gradilišta i kamena temeljca nove filijalne crkve na Risovcu

Gradnja buduće crkve započeta je u neposrednoj blizini groblja Krš.

Pročitajte više