Sveta Katarina Aleksandrijska – zaštitnica filozofa, teologa, učitelja i branitelja vjere

Sveta Katarina Aleksandrijska – zaštitnica filozofa, teologa, učitelja i branitelja vjere

Katarina (grč. Aikaterina – ona koja je čista) Aleksandrijska, poznata i kao Sinajska, mučeničkom smrću posvjedočila je vjeru u Krista 307. godine za vrijeme cara Dioklecijana. U našim krajevima je poznata uzrečica: “Sveta Kata snig za vrata!” Za vrijeme vladavine cara Dioklecijana po svim rimskim provincijama bjesnilo je strašno progonstvo. Ono je bilo…

Pročitajte više