Dom naroda usvojio trasu koridora 5C kod Mostara

Dom naroda usvojio trasu koridora 5C kod Mostara

Usklađena je trasa autoceste na dionici Mostar Sjever – Mostar Jug. Umjesto prolaska trase kroz Blagaj ona je pomjerena na način da prolazi između Zračne luke Mostar i magistralne ceste M17. “U Federaciji BiH donesen je Prostorni plan područja posebnih obilježja od značaja za FBiH ‘Autocesta na koridoru 5c’ koji…

Pročitajte više