Kosidba na Kupresu predložena za listu nematerijalne baštine čovječanstva

Kosidba na Kupresu predložena za listu nematerijalne baštine čovječanstva

Na sjednici Državnog povjerenstva za suradnju BiH s UNESCO-om usvojen je nominacijski dokument Običaja natjecanja u košenju trave na Kupresu za upis na Reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. Običaj natjecanja u košenju trave na Kupresu se razvio kao najvažnija tradicija u kojoj sudjeluje čitava zajednica te ju određuje kao…

Pročitajte više