Amatersko kazalište iz Ljubuškog pokazalo kako se izvodi komedija, naoposum ili nikako!

Amatersko kazalište iz Ljubuškog pokazalo kako se izvodi komedija, naoposum ili nikako!

Klub kulture “Libuša” izveo je komediju “Naoposum ili nikako” te nasmijao publiku u Domu kulture u Prozoru. Predstava je ovo koja na humorističan način prikazuje prepirke između muškaraca i žena, kao i borbu za emancipaciju. U predstavi su glumili Damir Mucić, Monika Grgić, Tomislav Grbavac, Marija Bečir, Mario Alilović, Biserka…

Pročitajte više