Utvrđene cijene izvoda iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčanog lista za 2018.

Utvrđene cijene izvoda iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčanog lista za 2018.

Federalna vlada utvrdila je cijene matičnih knjiga, izvoda iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčanog lista, koji se vode i izdaju u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama. Cijena od 86,28 KM odnosi se za jedan primjerak matične knjige, izvoda, uvjerenja i vjenčanog lista na bosanskom, srpskom ili hrvatskom…

Pročitajte više