Povijest Rame: Matični upisi fra Martina Gabrića u Rami od 1728. do 1730. godine

Povijest Rame: Matični upisi fra Martina Gabrića u Rami od 1728. do 1730. godine

U arhivu Franjevačkog samostana u Fojnici su sačuvana tri lista, koja presavijena čine dvolisnice, dimenzija (raširene dvolisnice) gotovo identičnih suvremenom formatu papira A4 (21,0 x 29,7 cm). Cijeli list je 2 mm dulji od formata A4.

Pročitajte više