JAVNA RASPRAVA: Mjesne zajednice suglasne za izgradnju minihidroelektrana

JAVNA RASPRAVA: Mjesne zajednice suglasne za izgradnju minihidroelektrana

Na Javnoj raspravi u predmetu izdavanja građevinskih dozvola za izgradnju minihidroelektrana (MHE) na vodotoku rijeke Rame: MHE “Gradina”, MHE “Modri vir”, MHE “Crni most”, MHE “Gračanica” i MHE “Marina pećina”, investitora “Ecco-Crima” d.o.o. Prozor-Rama donesen je zaključak da su mjesne zajednice Lug i Gračanica, suglasne za izgradnju MHE.   Javna…

Pročitajte više