Vlada Federacije BiH obustavlja izdavanje dozvola za male hidroelektrane

Vlada Federacije BiH obustavlja izdavanje dozvola za male hidroelektrane

Vlada FBiH je utvrdila i Parlamentu FBiH uputila Prijedlog zakona o dopunama Zakona o električnoj energiji u FBiH, a jedna od novina je odredba da je mala hidroelektrana (mHE) hidroenergetski objekt instalirane snage do i uključivo 10 MW.  Također, propisano je i da se obustavlja izdavanje energetskih dozvola za male…

Pročitajte više
JE LI KASNO ZA RAMSKE VODE: Od 2021. godine ukidaju se subvencije za minihidroelektrane

JE LI KASNO ZA RAMSKE VODE: Od 2021. godine ukidaju se subvencije za minihidroelektrane

U odluci koja bi mogla postati presedan na Balkanu, Federacija Bosne i Hercegovine (FBiH) objavila je 26. studenog da Vlada FBiH, počevši od 2021. godine, više neće pružati subvencije koje podržavaju izgradnju malih hidroelektrana (MHE).   Vodeće globalne organizacije za očuvanje prirodne sredine koje su u rujnu hitno pozvale Vladu…

Pročitajte više