Federalno ministarstvo kulture i športa objavilo Javni poziv

Federalno ministarstvo kulture i športa objavilo Javni poziv

Federalno ministarstvo kulture i športa objavilo je Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu za transfere: TRANSFER ZA OBNOVU KULTURNOG I GRADITELJSKOG NASLIJEĐA TRANSFER ZA KULTURU OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU BIH TRANSFER ZA UDRUŽENJA GRAĐANA I ORGANIZACIJA…

Pročitajte više