Vlada Federacije BiH: Mjere produžene još 14 dana računajući od 30.1.2021.

Vlada Federacije BiH: Mjere produžene još 14 dana računajući od 30.1.2021.

Naredbe i preporuke Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva donose se s rokom važenja od 14 dana, računajući od 30.01.2021. godine, koji se utvrđuje kao dan početka primjene ovih naredbi i preporuka. Usvojenom naredbom, sve mjere ranije naredbe koja je na snazi produžene su za narednih 14 dana.   Vlada Federacije…

Pročitajte više