Trgovački objekti trebaju odvojiti proizvode biljnog i životinjskog porijeka

Trgovački objekti trebaju odvojiti proizvode biljnog i životinjskog porijeka

Grupacija proizvođača i prerađivača mlijeka i mliječnih proizvoda pri Vanjskotrgovinskoj komori BiH (VTK/STK BiH) ponovo ukazuje na praksu trgovačkih objekata da na policama fizički ne odvajaju proizvode biljnog od proizvoda životinjskog porijekla, jer na taj način zbunjuju potrošače. Iako Grupacija godinama apeluje da se u prodajnim objektima fizički razdvoje ove…

Pročitajte više