Općina Prozor-Rama priprema Odluku o isplati Jednokratne novčane pomoći za novorođenu djecu u 2020. godini

Općina Prozor-Rama priprema Odluku o isplati Jednokratne novčane pomoći za novorođenu djecu u 2020. godini

Općina Prozor-Rama za narednu sjednicu Općinskog vijeća priprema Odluku o isplati Jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete u 2020. godini. Potpora će biti isplaćivana za novorođeno dijete u 2020. godini ukoliko ima prijavljeno prebivalište na području Općine Prozor-Rama te ukoliko jedan od roditelja djeteta ili samohrani roditelj ima prijavljeno prebivalište…

Pročitajte više