Učenici osmog razreda OŠ fra Jeronima Vladića otputovali na ekskurziju

Učenici osmog razreda OŠ fra Jeronima Vladića otputovali na ekskurziju

Učenici osmog razreda OŠ fra Jeronima Vladića Ripci jutros su otputovali na četverodnevnu ekskurziju u Republiku Hrvatsku (Trogir)…

Pročitajte više