Obnova spaljene ramske crkve

Obnova spaljene ramske crkve

Fra Marijan Brkić je 17. lipnja 1956. godine sklopio ugovor s podu­zetni­kom Ilom Juričićem sa Šćita o izvođenju radova na crkvi, a 20. lipnja počeli su radovi na zidinama spaljene crkve. Najprije je srušena crkva – bazilika, potom stara sakristija i prostorije uz nju, a materijal je sortiran da bi…

Pročitajte više
Foto: Obnova crkve Svetog Ante Gračac pri samom kraju

Foto: Obnova crkve Svetog Ante Gračac pri samom kraju

Župa Svetog Ante Gračac osnovana je 1837. godine. Od osnivanja kroz tri društveno politička sustava postojale su tri lokacije za crkvu. Prva crkva je bila u Trišćanima i to gotovo 60 godina. Tu je bila samo kapela gdje su se dijelili sakramenti, dok se misa slavila pod košćanom (kestenom). Dolaskomo…

Pročitajte više