Staza Gospi Sinjskoj: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Staza Gospi Sinjskoj: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Za najpovoljnijeg ponuditelja nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave robe: Nabava i postavljanje turističke i putokazne signalizacije za pješačku i biciklističku Stazu Gospi Sinjskoj na području općina Prozor-Rama i Tomislavgrad

Pročitajte više