Obavijest o potrebi pribavljanja Odobrenja za rad za vrijeme predstojećih blagdana i manifestacija

Obavijest o potrebi pribavljanja Odobrenja za rad za vrijeme predstojećih blagdana i manifestacija

Rad bez Rješenja i Odobrenja za rad biti će sankcioniran od strane nadležne inspekcije.

Pročitajte više