Povijest Rame: Vizitacija apostolskog vikara Pave Dragićevića 1741. i 1762. godine

Povijest Rame: Vizitacija apostolskog vikara Pave Dragićevića 1741. i 1762. godine

Bosanski apostolski vikar, biskup Pavo Dragićević, tijekom vizitacije 1741. godine, u Ramu je stigao 12. studenoga iz Mandina Sela u duvanjskoj župi. Naredna dva dana je pred kućom Stipana Martinovića u Trišćanima slavio sv. misu i dijelio sakramente. Zatim je 15. studenoga sv. misu slavio pred kućom Andrije Ramljaka u…

Pročitajte više