Najava: Mlada misa don Pere Burečića

Najava: Mlada misa don Pere Burečića

Zahvaljujem gospodinu Bogu koji me pozvao u svoju službu i dao mi dioništvo u Kristovu svećeništvu

Pročitajte više