U Hercegovini se pesticidima najviše tretira jabuka

U Hercegovini se pesticidima najviše tretira jabuka

Nažalost, istina je i da postoje oni koji u želji za zaradom tretiraju voće pesticidima i prije same berbe, nastojeći ga tako zaštiti od propadanja.No, moram naglasiti kako se radi o znatno manjem broju proizvođača“

Pročitajte više