Ustavni Sud Federacije BiH poništio sramotnu Odluku Skupštine i Vlade HNŽ-a o podjeli lovišta u Rami

Ustavni Sud Federacije BiH poništio sramotnu Odluku Skupštine i Vlade HNŽ-a o podjeli lovišta u Rami

Načelnik Ivančević je dana 19. 2. 2014. godine uputio Zahtjev za zaštitu prava na lokalnu samoupravu Općine Prozor-Rama. Zatražio je da Ustavni sud Federacije nakon provedenog postupka donese presudu kojom će se utvrditi da je odredbama članka 3. točka 5. i 6. Odluke o osnivanju lovišta u Hercegovačko-neretvanskoj županiji povrijeđeno pravo Općine Prozor-Rama na lokalnu samoupravu.

Pročitajte više