Poticaji poslodavcima i korisnicima kasne zbog formiranja vlasti

Poticaji poslodavcima i korisnicima kasne zbog formiranja vlasti

Federalni zavod za zapošljavanje ne može vršiti financiranje poslova, funkcija i programa jer se Financijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2015. godinu nalazi u proceduri dobivanja suglasnosti od Parlamenta Federacije BiH.

Pročitajte više