Građani BiH da prežive osim kredita i koje kakvih pozajmica prisiljeni smanjiti obroke

Građani BiH da prežive osim kredita i koje kakvih pozajmica prisiljeni smanjiti obroke

Sve lošija financijska situacija izazvana pandemijom korona virusa prisilila je građane da primijene različite metode zadovoljenja svojih osnovnih životnih potreba, pri čemu 13% ispitanika navodi da su bili primorani zadužiti se kako bi pokrili osnovne životne potrebe, dok je 20% domaćinstava sa djecom i 19% obitelji iz ranjivih kategorija također…

Pročitajte više