Premještaj časnih sestara u župi Prozor

Premještaj časnih sestara u župi Prozor

Odlukom Provincijalne uprave Služavki Malog Isusa s . Anđelina ide na novu službu u župu Neum, a s. Joakima u Samostan SMI u Vitez.

Pročitajte više