Ako zaboravlja županija nije općina

Ako zaboravlja županija nije općina

Još prije rata intezivno se radilo na izgradnji puta kojim bi se preko Zec planine spojilo Ramu sa Fojnicom i Kreševom. Rat je prekinuo te radove koji nikada nisu nastavljeni. Čak što više taj put je proglašen ne perspektivnim. U isto vrijeme intezivno se izgrađuju putovi prema Blidinju, a odatle…

Pročitajte više