• Ako zaboravlja županija nije općina
  • Ako zaboravlja županija nije općina
  • Ako zaboravlja županija nije općina
  • Ako zaboravlja županija nije općina
  • Ako zaboravlja županija nije općina
  • Ako zaboravlja županija nije općina
  • Ako zaboravlja županija nije općina
  • Ako zaboravlja županija nije općina
  • Ako zaboravlja županija nije općina

Ako zaboravlja županija nije općina

Još prije rata intezivno se radilo na izgradnji puta kojim bi se preko Zec planine spojilo Ramu sa Fojnicom i Kreševom. Rat je prekinuo te radove koji nikada nisu nastavljeni. Čak što više taj put je proglašen ne perspektivnim. U isto vrijeme intezivno se izgrađuju putovi prema Blidinju, a odatle dalje prema Posušju.

Tada se pristupilo izgradnji regionalnog puta R418 B koji preko Dobroše, Gornjih Brajaka, Gliba, Menjika, Komina, Kuta, Šćipa, Pajića i Solakove kule povezuje Ramu s Konjicom. Taj put je još prije više od 8 godina asfalitiran od Prozora do Kuta. Iz neobjašnjivih razloga asfalitranje je prekinuto između Dobroše i Brajaka u dužini od 1100 metara. Zbog čega je nastao taj prekid asfalta nikome nije poznato. Vjerojatno je u projektnoj dokumentaciji taj put odavno završen. Ovdje valja istaknuti da je regionalni put R 418 B pod isključivom nadležnošću županije HNŽ-e.

Ipak, zahvaljujući općini Prozor-Rama koju vodu načelnik dr. Jozo Ivančević i vijećniku  s ovih područja „zaboravljeni“ dio puta uskoro će biti asfalitran. Dodajmo ovome da cijeli uzdolski kraj do kraja ljeta neće biti bez asfaltiranog puta do svake kuće.

Još jednom se pokazalo da općina Prozor-Rama ne zaboravlja ako zaboravi HNŽ-e.

Zanimljivo bi bilo vidjeti koliko je županija uložila u izgradnju cesta na području općine Prozor-Rama.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar