Kako do 40.000 KM koje pruža Omladinska banka Prozor Rama?

Kako do 40.000 KM koje pruža Omladinska banka Prozor Rama?

„Naime ukoliko sudionici pokažu određena znanja kod edukacije koja će biti pružena u ‘Zoni društvenog poduzetništva’ mogu osigurati sredstva za pokretanje vlastitog društvenog biznisa, odnosno paket investicije za pokretanje društvenog biznisa u iznosu 40.000 KM po biznisu.“

Pročitajte više