Vlada FBiH ograničava proizvodnju rakije na 20 litara godišnje za fizička lica

Vlada FBiH ograničava proizvodnju rakije na 20 litara godišnje za fizička lica

Alkoholna pića, rakije i likere u Federaciji BiH (FBiH) zbog članstva BiH u EU u budućnosti će moći proizvoditi i prodavati samo pravna i fizička lica koja su upisana u registar proizvođača, predviđa se prednacrtom zakona o jakim alkoholnim pićima. Ovim PREDNACRTOM se predviđa i da obavezu upisa u registar…

Pročitajte više