Medicinska revizija vojnih invalida bit će završena do sredine 2018.

Medicinska revizija vojnih invalida bit će završena do sredine 2018.

Od početka revizije do kraja prošle godine u Institutu za medicinsko vještačenje FBiH ocijenjena su ukupno 33.862 ratna vojna invalida, od čega je nepromijenjena ocjena ostala u 71,65 posto slučajeva, smanjena je ocjena invalidnosti u 22,96 posto, a uvećana u 2,60 posto slučajeva. Nije ocijenjeno 2,65 posto slučajeva jer osobe…

Pročitajte više