Utjecaj Hidroelektrane “Peć Mlini” na rijeku Tihaljinu

Utjecaj Hidroelektrane “Peć Mlini” na rijeku Tihaljinu

U selu Drinovci u Općini Grude postoje Peć Mlini koji su dobili naziv po Ravlića pećini i vodenicama koje su služile za mljevenje brašna. Vodenice su izgrađene nizvodno i u blizini izvora rijeke Tihaljine a sve u privatnom vlasništvu. Nažalost nijedna od njih danas nije u funkciji a neke su…

Pročitajte više