Poštanski promet na području Rame prije i nakon izgradnje HE Rama (III. dio)

Poštanski promet na području Rame prije i nakon izgradnje HE Rama (III. dio)

Telefonska centrala u Prozoru postvljena je sedamdesetih godina dvadesetog stoljeća i imala je 600 priključaka. Centrale Gračac puštena je u rad 1986. sa 120 brojeva, a  Ploča 1987. godine sa  120 brojeva, a Rumboci godinu dana kasnije sa 360. brojeva. Broj telefonskih priključaka 1991. godine na području svih centrala u…

Pročitajte više
Poštanski promet na području Rame prije i nakon  izgradnje HE Rama (I. dio)

Poštanski promet na području Rame prije i nakon izgradnje HE Rama (I. dio)

Nakon Drugog svjetskog rata pored pošte u Prozoru uspostavljaju se pošte na Šćitu i Gračacu. Pošte na Uzdolu i Doljanima uspostavljaju se tek nakon rata u BiH. Direkcija pošte je u Mostaru, a Prozor postaje poštanska uprava. Prema svjedočenju poštanskih radnika Vinka Krajinovića (27.08.1940. Volijak), Branka Jeličića (01.10.1947. Lug), Nike…

Pročitajte više