Potpisan Ugovor za projektiranje i izgradnju reciklažnog dvorišta vrijednog više od dva milijuna KM

Potpisan Ugovor za projektiranje i izgradnju reciklažnog dvorišta vrijednog više od dva milijuna KM

U Prozoru je u uredu načelnika općine dr. Joze Ivančevića potpisan Ugovor za projektiranje i izgradnju reciklažnog dvorište vrijednog 2.231.602, 03 KM bez PDV-a.  Ovaj Ugovor obuhvaća projektiranje, isporuku i ugradnju postrojenja za indurstrijsku reciklažu miješanog otpada kapaciteta do 3t/h, reciklaža 8 vrsta sirovina.  Ugovor je potpisao direktor JKP „Vodograd“…

Pročitajte više