Obuka o izradi poslovnog plana za osobe  s invaliditetom

Obuka o izradi poslovnog plana za osobe s invaliditetom

U aktivnosti projekta P.O.W.E.R. – Stvaranje novih mogućnosti za rad, zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom uključen je i Centar za osobe s posebnim potrebama Prozor-Rama. Poslovni plan predstavlja opis ideje i način na koji osoba (poduzetnik) planira realizirati tu ideju . Izrada Poslovnog plana bila je tema obuke…

Pročitajte više