Istraživanje riblje populacije na Ramskom jezeru

Istraživanje riblje populacije na Ramskom jezeru

Na Ramskom jezeru u narednim danima vršiti će se istraživanja u svrhu izrade programa Revitalizacije riblje populacije na ribolovnoj zoni Prozor – Rama. Naručitelj: Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar. Istraživanja vrši Agronomski i prehrambeno – tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru.  

Pročitajte više