Vremena više nema: Bosna i Hercegovina 17. lipnja ostaje bez tv signala

Vremena više nema: Bosna i Hercegovina 17. lipnja ostaje bez tv signala

Do danas nije ništa konkretno urađeno na digatilizaciji, pa je sve izvjesnije da će građani naše zemlje ostati u televizijskom mraku.

Pročitajte više