Bosna i Hercegovina ima više korisnika mobitela nego stanovnika

Bosna i Hercegovina ima više korisnika mobitela nego stanovnika

Ukupan broj aktivnih fiksnih telefonskih linija dominantnih operatora u drugom tromjesečju 2019. godine iznosio je 597.285 što predstavlja pad od 2,7 posto u odnosu na drugo tromjesečje 2018. godine. Ukupni odlazni promet fiksne telefonske mreže u drugom tromjesečju 2019. godine iznosio je 396.021.252 minuta, što pokazuje pad od 7,3 posto…

Pročitajte više