Javni natječaj za prikupljanje ponuda za postavljanje reklama na stupove javne rasvjete u Prozoru

Javni natječaj za prikupljanje ponuda za postavljanje reklama na stupove javne rasvjete u Prozoru

J A V N I     N A T J E Č A J za prikupljanje ponuda za postavljanje reklama u reklamne okvirove na stupove javne rasvjete  u gradu Prozoru.   PREDMET NATJEČAJA   1.1. PRVA GRUPA  Postavljanje reklama na 50 lokacijA u 50 reklamnih okvirova  po  stupovima  javne rasvjete površine reklamnog okvira…

Pročitajte više