Silvestrovo – Sveti Silvestar

Silvestrovo – Sveti Silvestar

Sveti Silvestar, papa – rodom je Rimljanin, proživio je progone kršćana za vrijeme careva Aurelijana i Dioklecijana, ali je doživio i slobodu kršćanstva tijekom vladavine cara Konstantina. Godinu dana nakon Milanskog edikta – 314., za papu je izabran Silvestar, kao 34. nasljednik Sv. Petra. Svi njegovi prethodnici na Petrovoj stolici bili su…

Pročitajte više