Poništena dozvola Mirzi Teletoviću za hidoelektranu na Doljanki

Poništena dozvola Mirzi Teletoviću za hidoelektranu na Doljanki

Naime Sud je donio presudu kojom uvažava tužbu, rješenje Federalnog ministarstva okoliša i turizma od 12. srpnja 2017. se poništava i predmet se vraća spomenutom ministarstvu na ponovni postupak. Kantonalni Sud u Sarajevu poništio je okolišnu dozvolu za malu hidroelektranu Zlate na rijeci Doljanki vlasnika Mirze Teletovića. Naime Sud je…

Pročitajte više