FOTO: Projektna nastava Tradicijska glazbala Rame u OŠ Ivana Mažuranića Gračac

FOTO: Projektna nastava Tradicijska glazbala Rame u OŠ Ivana Mažuranića Gračac

Već treću godinu u Osnovnoj školi „Ivan Mažuranić“ Gračac  održava se projektna nastava iz predmeta glazbene kulture.  Tema ovogodišnje projektne nastave je Tradicijska glazbala Rame. Nositelji projekta su Biljana Glibo mr. glazbene umjetnosti i etnomuzikologije, David Glibo student Glazbene akademije u Mostaru kao gost. Cilj ovog projekta je upoznati se…

Pročitajte više