Članovi Nadzornog odbora Mirovinsko-invalidskog osiguranja za jednu sjednicu dobili po 30.437 maraka

Članovi Nadzornog odbora Mirovinsko-invalidskog osiguranja za jednu sjednicu dobili po 30.437 maraka

Neopravdano kašnjenje sa izdavanjem rješenja za umirovljenje, isplata naknada članovima Nadzornog odbora za (ne)rad. Zatim, rad predsjednika i članova Upravnog odbora bez ugovora o angažmanu, samo su neke od zamjerki federalnih revizora u Izvještaju o financijskoj reviziji Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za prošlu godinu, piše Faktor.ba ‘Prema…

Pročitajte više