IZDAVANJE PRETHODNE VODNE SUGLASNOSTI ZA MHE MARINA PEĆINA

IZDAVANJE PRETHODNE VODNE SUGLASNOSTI ZA MHE MARINA PEĆINA

Po zahtjevu Vlade HNŽ kao koncesora za pet mini hidroelektrana na rijeci Rami, u tijeku je postupak izdavanja Prethodne vodne suglasnosti  za prvu od pet mini hidroelektrana koje se planiraju raditi na rijeci Rami. Koncesionar je „ECCO CRIMA“ d.o.o. Prozor – Rama, a Prethodnu vodnu suglasnost (ponovljenu, jer je prvoj…

Pročitajte više